TC 44 ugnsautomatik

Endast en programmplats. Första värmeramp med fem valbara hastigheter, upp till 580°C.

Därefter full effekt till valfri topptemperatur. Därefter fem valbara utjämningstider följda av en naturlig avkylning.

Klicka här för bruksanvisning.

 

TC 66 ugnsautomatik

Innehåller sex program. Alla fullt programmerbara (fördröjd start, värmeramp 1+2, topptempratur, utjämningstid och avkylningsramp).

Dina program sparas automatiskt i automatiken.

Klicka här för bruksanvisning.

 
     
 

TC 88 ugnsautomatik

Innehåller i standardutförande 3 programplatser. Kan även fås med beteckningen TC 88e.

Denna innehåller hela 18 programplatser. Automatiken är speciellt designad för att klara mer komplexa brännkurvor. Brännkurvan kan innehålla upp till nio fritt definerade segment.

Används med fördel till bränningar av Glasfusing mm.

Klicka här för bruksanvisning.

 

TC 405 ugnsautomatik

Vilken modell som passar dig beror på den önskade brännkurvan. TC 405, innehåller sex fasta (färdiga) program och nio ”personliga” program.

Brännkurvorna består av: fördröjd start, två utjämningstider, två värmeramper och en avkylningsramp.

Används av keramiker bl.a.

     
 

TC 405/30 ugnsautomatik

TC 405/30 har sex färdiga program och beroende på längd upp till 84 självdefinerade program.

Varje programplats har upp till 30 segment och med valbar bränn-/avkylningsramp hålltid och tempratur på varje segment!

Används till keramik och Glasfusing bl.a.

 

TC 503 ugnsautomatik

”Tryck på en knapp, och TC 503 gör resten”
För dig som bränner ”standardbränningar” och vill att automatiken sköter jobbet. Fem knappar, en knapp för varje program. Uttorkning, skröj, porslinsmålning, lergodsglasyr och stengodsglasyr.

Värdena för temperaturstigningen och utjämningstider är fasta, sluttempraturen kan lätt ändras via knapparna + och -.

Inställd sluttemperatur kan under hela bränningen avläsas i den lilla displayen, medan aktuell temperatur visas i den stora displayen.

 
     
 

TC 505 ugnsautomatik

Nya generationen av Bentrupautomatiker Proffesional series. Kan detsamma som TC 405 men har en rad andra funktioner.

Sex fasta program och 24 självdefinerade ”personliga” program. Kan beställas (eller uppgraderas) som flerzon-automatik.

 

TC 507 ugnsautomatik

TC 507 tillhör samma ”familj” som TC 505. Här finns möjlighet att lägga in 99 egna program (beroende på hur många segment som används i varje program)!

Varje segment har en ramp, en temperatur och en hålltid. Kan beställas (eller uppgraderas) som flerzon-automatik.

Denna automatik är mycket lätt att hantera, men klarar av de mest komplicerade bränningar.

     
   

TC 304 ugnsautomatik

Innehåller fem program.
Alla fullt programmerbara (fördröjd start, värmeramp 1+2, topptempratur, utjämningstid och avkylningsramp).

Dina program sparas automatiskt i automatiken.